Intellectual Network: Sejarah Pemikiran 4 Mazhab

Intellectual Network: Sejarah Pemikiran 4 Mazhab – Fakhruddin

Rp35.000

SKU: UMP 09034 Kategori:

Judul : Intellectual Network: Sejarah Pemikiran 4 Mazhab

Kode : UMP 09034

Penulis : Fakhruddin

Tahun Terbit : 2009

ISBN : 979-24-3081-4

Tebal Buku : xi + 151

Deskripsi :

Dalam fi kih dikenal ada empat madzhab yang berkembang pesat dan mempunyai pengaruh di berbagai negara, yaitu madzhab Hanafi , Maliki, Syafi ’i dan Hanbali. Keempat madzhab ini dikenal dengan madzhab ahlu sunnah wa al-jama’ah. Buku ini membahas secara gamblang sejarah keempat madzhab tersebut. Lebih dari itu, buku ini juga membahas jaringan intelektual di antara keempat madzhab sunni tersebut sehingga akan memberikan gambaran tentang silsilah keilmuan mereka. Hal ini penting, karena dengan memahami sejarah keempat imam ini dan jaringan intelektual mereka akan memberikan gambaran
yang utuh tentang kehidupan, keperibadian, keilmuan mereka sehingga akan
menghindarkan kita dari kesalahan dalam memutuskan pelbagai permasalahan
fi kih.